ÁSZF

Általános szerződési feltételek

 

Szolgáltatás:

Az étel házhozszállítás szolgáltatást nyújtja: John Bull Pub Szeged (PROFIT-OPTIMA Kft.).

PROFIT-OPTIMA Kft. szerződése szabályozza a szolgáltató és vásárló jogait, kötelezettségeit és egyéb lényeges körülményeket. Az általános szerződési feltételek a PROFIT-OPTIMA Kft. (továbbiakban Szolgáltató) és a vele szerződéses kapcsolatba lépő vásárló (továbbiakban Vevő) között létrejövő jogviszony általános feltételeit tartalmazza. A feltételek elfogadásának minősül, ha a Vevő a szolgáltatást igénybe veszi, vagy rendelést ad le. A szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a rendeles.johnbullpubszeged.hu általános szerződési feltételeit részben vagy egészben bármikor módosíthatja. A módosítás a közzétételkor lép hatályba. A közzététel helye a Szolgáltató mindenkori honlapja. A rendeles.johnbullpubszeged.hu általános szerződési feltételei mindaddig hatályban maradnak, amíg a Szolgáltató a szolgáltatást biztosítja.

 

Szerződéskötés:

A Szolgáltatónak csak akkor áll módjában megrendelést elfogadni, ha Vevő a megrendeléshez szükséges valamennyi információt helyesen a Szolgáltató részére rendelkezésre bocsátja a megrendelés leadásakor. A hibás adatokból eredő téves teljesítésből eredő károkért Szolgáltatót felelősség nem terheli, az ebből eredő költségeket a Vevő köteles megtéríteni Szolgáltató részére. A termékek árai mindenütt bruttó értéken vannak feltüntetve. A vételár mindig a kiválasztott áru mellett feltüntetett ár. A weboldalon közzétett árak változtatásának jogát fenntartjuk azzal, hogy a módosítás a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép életbe. Egy esetleges módosítás a már megrendelt áruk vételárát nem befolyásolja. A Szolgáltató a Vevő elektronikus (e-mail, online rendelési felület) megrendelését köteles a rendeléstől számított 1 órán belül visszaigazolnia. A szerződés a megrendelés visszaigazolásának Vevő részére történő megküldésével jön létre. A szerződés nyelve magyar. Vevő a megrendelés feladásával is kijelenti, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

 

Szállítási és fizetési feltételek:

Fizetés házhozszállításkor készpénzben a megbízott futárnak vagy online bankkártyás fizetéssel; illetve személyes átvétel esetén készpénzben, online bankkártyás fizetéssel, OTP és K&H SZÉP kártyával is.

 

Garancia:

A jótállásra és a szavatosságra a Ptk.-ban és a 117/1991. (IX.10.) kormányrendeletben foglaltak az irányadóak. A garancia érvényesítése a kiszállító futárokon keresztül lehetséges. A Vevő az internetes megrendeléssel és a szállítással kapcsolatos kifogásait a Szolgáltató weboldalán feltüntetett elérhetőségeken és továbbá ezen dokumentum szerint terjesztheti elő.

 

Jogi és e-környezet:

A webáruházunkból történő vásárlásokat az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. Törvény Ektv. Továbbá a távollévők között kötött szerződésekről szóló 17/1999.(II.5.) Korm. Rendelet, a fogyasztóvédelemről szóló 1991. évi CLV. Törvény, valamint a Ptk.-ról szóló 1959. évi IV. törvény szabályozza.

 

Adatvédelem:

A Szolgáltató ezúton tájékoztatja Vevőt, hogy adatait a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. Adatait harmadik félnek nem adja át. Az adatok kezelésekor a mindenkor hatályos Adatvédelmi Törvénynek megfelelően járunk el.

 

Adataink:

Üzemeltető / Szolgáltató / Adatkezelő: PROFIT-OPTIMA Kft.
Székhely: 6720 Szeged, Dugonics tér 1.
Telefon: +36 (30) 700 7426
E-mail: 

© IntroWeb | 2020 - Weboldal készítés, SEO